చనిపోయే నెల ముందు కనిపించే సూచనలు ఏంటో తెలుసా?

కళ్లు తెరిస్తే జననం, కళ్లు మూస్తే మరణం.. రెప్పపాటు కాలంలోదే జీవితం. ఎంత దుర్భరమైన బతుకు అయినా సరే.. వణికించే పదం మరణం. పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ మరణించక తప్పదు. ఎవ్వరు చావునుంచి బయట పడలేరు. శివ పురాణం ప్రకారం పార్వతి దేవి పరమేశ్వరుణ్ణి.. మరణానికి ముందు సూచన ఏంటి అని అడిగింది. ఒక వ్యక్తి మరణించే ముందు ఏమేం జరుగుతాయని అడిగింది. అప్పుడు శివుడు పార్వతీదేవి కి మరణం గురించి ఇలా చెప్పాడు.
ఒక వ్యక్తి శరీరం లేత పసుపు లేదా కొద్దిగా ఎర్రగా మారినప్పుడు ఆ వ్యక్తి 6 నెలల్లో మరణిస్తాడని సూచనట.
ఒక వ్యక్తి నీళ్ళల్లో లేదా నూనె లో లేదా అద్దం లో వారి ప్రతిబింభం కనిపించకపోతే ఆ వ్యక్తి 6 నెలల్లో మరణిస్తాడని సూచనట.
ఎవ్వరైతే చనిపోయే టైం కంటే ఒక నెల ఎక్కువ జీవిస్తారో వాళ్ళు వారి సొంత నీడను కూడా చూడలేరట. ఒకవేళ చూసినట్లయితే తల లేని నీడ మాత్రమే చూడగలరట.
ఒక వ్యక్తి నాలుక అకస్మాతుగా ఉబ్బితే, ఇంకా దంతాల నుంచి చీము పడితే వాళ్ళు ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం జీవించలేరట.
ఒక వ్యక్తి ఎడమ చేయి వారం వరకు పట్టేస్తు ఉంటే లేదా నరాలు బిగుసుకొని ఉంటే ఆ వ్యక్తి ఒక నెల కంటే ఎక్కువ కాలం బతకడు.
ఒక వ్యక్తి ప్రతిదీ నల్లగా చూడడం ప్రారంభిస్తే ఆ వ్యక్తి చావు దగ్గరలోనే ఉందని అర్ధం.
ఒక వ్యక్తి చంద్రుడు, సూర్యుడు లేదా అగ్ని యొక్క వెలుతురు చూడలేకపోతే ఆ వ్యక్తి ఆరు నెలలు మాత్రమే సజీవంగా ఉండగలడని సూచన.
ఒక వ్యక్తి ఆకాశంలో ధ్రువ నక్షత్రాన్ని చూడలేకపోతే ఆ వ్యక్తి జీవితం ఆరు నెలలు మాత్రమె ఉంటుందట.
ఒక వ్యక్తి సూర్యుడు, చంద్రుడు, ఆకాశాన్ని చూసిన ప్రతి సారీ ఎర్రగా కనిపిస్తే అతడు కొద్ది రోజుల్లో చనిపోతాడని అర్ధం.
మన చేతిలోని జీవన రేఖ మనం ఎంతకాలం బతుకుతామో చెబుతుందట. ఎవ్వరికైనా వారి జీవనరేఖ కట్ చేసి ఉంటె వారు తక్కువ కాలం బతుకుతారట.
మరణం ఒక రహస్యం లాంటిది. ధర్మ గ్రంధం ప్రకారం వ్యక్తి ఆత్మ.. ఆ మనిషి బతికి ఉండగా చేసిన ఖర్మలను బట్టి స్వర్గానికో నరకానికో వెళుతుంది.

Comments

Popular Posts