పంచభూత లింగాలు ఏవి? అవి ఎక్కడెక్కడున్నాయి?

పృధ్వి, అగ్ని, వాయువు, తేజస్సు , ఆకాశ లింగాలను పంచభూతలింగాలు అని అంటాము.

తిరుపతికి దగ్గరలో శ్రీ కాళహస్తి లో ఉండే లింగమే వాయు లింగం. సాలెపురుగు, పాము, ఏనుగు వారికి తోచిన విధంగా శివునికి పూజలు చేసి మోక్షం సంపాదించాయి అనే  కథలోని క్షేత్రమే ఈ శ్రీకాళహస్తి . ఇక్కడి స్వామి పేరు కాలహస్తీస్వరుడు, అమ్మవారి పేరు జ్ఞానప్రసూనాంబ.

రెండవది జలలింగం.  ఈ లింగం కింద ఎప్పుడూ నీటి ఊట ఉంటుంది.  ఇది తమిళనాడు లోని తిరుచిరాపల్లి సమీపంలోనిజంబూకేశ్వర క్షేత్రంలో ఉంటుంది.  ఇక్కడి స్వామివారి పేరు జమ్బూకేశ్వరుడు, అమ్మవారు అఖిలాండేశ్వరి.  బ్రహ్మహత్యా పాతకం చుట్టుకున్న పరమేశ్వరుడు దాని నివారణ కోసం జంబూక వృక్షం కింద తపస్సు చేసినందుకే ఇక్కడి శివునికి జంబూకేశ్వరుడు అని పేరు వచ్చింది.

మూడవది తేజోలింగం.  ఇది తమిళనాడు లోని అరుణాచల (తిరువన్నామలై ) క్షేత్రంలో ఉంది.  అరుణాచలం శిఖరాగ్రం పై అగ్ని శిఖ ఒకటి ఆవిర్భవించి, తేజోలింగ రూపుడయ్యాడు.  ఇక్కడి శివుని పేరు అరుణాచలేశ్వరుడు, అమ్మవారు అబిదకుచాంబ లేదా ఉన్నమలై అంబ / ఉన్నమలై నాయగి .

నాలుగోది పృథ్విలింగం.ఇది మట్టిలింగం. ఇది తమిళనాడులోని కంచి క్షేత్రంలో ఉంది.  ఈ లింగం పార్వతీదేవిచే ప్రతిష్టింపబడింది. ఇక్కడ ఏకాంబరేశ్వరుడు, కామాక్షీదేవి కొలువై ఉన్నారు.  ఈ కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయం అష్టాదశ శక్తి పీఠాలలో ఒకటి.

ఆఖరిది ఆకాశలింగం.  ఇది తమిళనాడులోని చిదంబరం అనే క్షేత్రంలో   ఉంది.  ఈ ఆకాశలింగ దర్శనం చాలా రహస్యమైనది. ఆకాశం లాగా శూన్యంగా కనిపిస్తుంది.  అస్సలు లింగ దర్శనమే ఉండదు.  ఈ క్షేత్రంలో నటరాజస్వామి,  శివకామ సుందరి అమ్మవార్లు మాత్రమే ఉంటారు. (అందుకే చిదంబర రహస్యం అని అంటారు)
మరి అంతటి రహస్యమైన ఈ ఆకాశలింగాన్ని దర్శించాలంటే మనం ఎంతటి తపోనిష్ఠులం అవ్వాలో కదా.  ఎంతో సాధన చేయాలి.

Comments

Popular Posts