హిందుత్వం (హిందూయిజం) గురించి కొందరు పాశ్చాత్య తత్వవేత్తలు ఏమన్నారంటే ......1.  లియో టాల్స్టాయ్ (1828-1910)
హిందువులు మరియు హిందుత్వవం ఒకరోజు ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తారు ఎందుకంటే ఇది జ్ఞానం మరియు వివేకం యొక్క కలయిక.
2. హెర్బర్ట్ వెల్స్ (1846 - 1946): ...
హిందూత్వ ప్రభావాన్ని పునరుద్ధరించే వరకూ ఎన్నో తరాలు దురాక్రమణలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఏదో ఒకరోజు ప్రపంచం ఆకర్షించబడుతుంది. ఆ రోజున ప్రపంచం ప్రశాంతంగా నివసించనుంది.
3. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ (1879-1955):
తన మేధస్సు మరియు అవగాహన ద్వారా యూదులు ఏమి చేయలేరనేది నేను గ్రహించాను. హిందూత్వంలో శాంతికి దారితీసే శక్తి ఇది.
4. హుస్టన్ స్మిత్ (1919):
నాకు తెలుసు.. ఒక హిందువు తన తెలివి మరియు అవగాహన బయటపెడితే, హిందూత్వం లో ఉన్న శక్తి శాంతికి దారితీస్తుంది.
5. మైఖేల్ నోస్ట్రాడమస్ (1503 - 1566): ఐరోపాలో హిందుత్వం... పాలించే మతం అవుతుంది. కానీ ఐరోపా ప్రసిద్ధ నగరం "హిందూ మతం" రాజధానిగా అవుతుంది.
6. బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ (1872 - 1970):
నేను హిందూత్వం గురించి చదివాక గ్రహించాను.. ప్రపంచమంతా మరియు మొత్తం మానవాళి యొక్క మతం అని తెలుసుకున్నాను. హిందూత్వ౦ ఐరోపా అంతటా మరియు ఐరోపాలో వ్యాప్తి చెందుతుంది, హిందూ మతం యొక్క గొప్ప ఆలోచనాపరులు ఆవిర్భవిస్తారు. ఒకరోజు హిందువులు ప్రపంచం యొక్క నిజమైన ఉద్దీపనకు వస్తారు. .
7. గోస్టా లోబోన్ (1841 - 1931):
హిందువులు శాంతి మరియు సయోధ్య గురించి మాట్లాడతారు. సంస్కరణల విశ్వాసాన్ని అభినందించడానికి నేను క్రైస్తవులను ఆహ్వానిస్తున్నాను.
8. బెర్నార్డ్ షా (1856 - 1950):
మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఏదో ఒకరోజు హిందూత్వాన్ని అంగీకరిస్తుంది. అసలు పేరును కూడా అంగీకరించకపోతే అది "పేరు"తో అయినా అంగీకరించబడుతుంది. హిందూత్వాన్ని పశ్చిమ దేశాలు అంగీకరించాలి, హిందూ మతం ప్రపంచంలో "అధ్యయనం" చేసుకునే వారి మతం.
9. జోహన్ గీత్ (1749 - 1832):
మనమందరం ఇప్పుడు లేదా తరువాత అయినా సరే హిందూమతాన్ని అంగీకరించాలి మరియు ఇది నిజమైన మతం.
భారతదేశం లో పుట్టీ, పెరిగీ, ఈ గాలి పీలుస్తూ, ఈ మట్టి నుండి వస్తున్న అన్నం తింటూ కూడా మన గొప్పదనాన్ని మనచేతులారా వాడుకకుంటూ, అవమానిస్తూ, మనలో మనమే కులాల పేరిట హింసించుకున్టున్నాం!!!
జనులారా... ఇది మన "సనాతన ధర్మం" యొక్క గొప్పతనం. ఏనాడో ఉన్న ఆంగ్లులు మన హైందవం గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పారో చూసారా! 

Comments

Popular Posts