మహాశివునికి ఈ పధార్ధాలతో అభిషేకం చేసి శ్రధ్ధతో పూజిస్తే తత్ఫలితాలు కలుగుతాయి.

Comments

Popular Posts