ఒక అవధాని మరియు తమన్నా - సమంతా - త్రిష - కాజల్

ఒక అవధానిగారు అవధానం చేస్తుండగా తెలివైన పృఛ్ఛకుడు అడిగిన విషయమిది.


తమన్నా - సమంతా - త్రిష - కాజల్... ఈ పదాలన్నీ వచ్చేలా పద్యం చెప్పాలి_


అవధానిగారి పూరణ:
భీష్ముడు అంపశయ్యపై నున్నప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునునితో...
తాతమన్నన బొందిన ధన్యుడీవు
దోసమంతగ నెంచడు - కాశి రాజ
పుత్రి షండునిగా మారి పుట్టిముంచె
గంగ రప్పించు త్రాగుటకా జలమ్ము.

Comments

Popular Posts