వినాయకుని ఆకారం -తాత్విక వివరణ

 
వినాయకుని ఆకారం పై ఎన్నో చర్చలు, అభిప్రాయాలు, తత్వార్ధ వివరణలు, కథలు ఉన్నాయి. ఏనుగు తొండం, పెద్ద బొజ్జ, ఎలుక వాహనం - ఇవి ప్రధానంగా కనిపించే స్వరూప విశేషాలు.
·       వినాయకుని ఆకారం దేవనాగరి లిపిలో "ఓం" (ప్రణవం) ను పోలి ఉన్నదని చెబుతారు. ఇది చిత్రకారులకు చాలా ప్రియమైన విషయం. ఓంకారంలో వినాయకుడిని చూపిస్తూ ఎన్ని బొమ్మలు గీయబడ్డాయో చెప్పలేము. ఎందరో చిత్రకారులు ఈ విషయంలో తమ సృజనాత్మకతను ప్రదర్శించారు.
·       వినయకుని తొండము "ఓం"కారానికి సంకేతమని చెబుతారు.
·       ఏనుగు తల - జ్ఙానానికీ, యోగానికీ చిహ్నము.
·       మనిషి శరీరము - మాయకూ, ప్రకృతికీ చిహ్నము
·       చేతిలో పరశువు - అజ్ఙానమును ఖండించడానికి సంకేతము
·       చేతిలో పాశము - విఘ్నాలు కట్టిడవసే సాధనము
·       విరిగిన దంతము - త్యాగానికి చిహ్నము
·       మాల - జ్ఙాన సముపార్జన
·       పెద్ద చెవులు - మ్రొక్కులు వినే కరుణామయుడు
·       పొట్టపై నాగ బంధము - శక్తికి, కుండలినికి సంకేతము
·       ఎలుక వాహనము - జ్ఙానికి అన్ని జీవుల పట్ల సమభావము ఉండాలి.

Comments

Popular Posts