జంట అరటిపళ్ళను భగవంతునికి నైవేద్యం గా సమర్పించకూడదా? తాంబూలం లో పెట్టి ఇవ్వకూడదా?

అరటిపళ్ళు కొనేటప్పుడు ఒకదానితో మరొకటి అతుక్కుపోయి వున్న కవల అరటిపళ్ళు ఉంటె తీయించేస్తాము.ఎందుకంటే .... కవల అరటిపళ్ళు పిల్లలు తినకూడదనీ,పెద్దలు తింటే కవల పిల్లలు పుడతారని,  దేవుడికి జంట  అరటి పళ్ళను పెట్టకూడదు  లాంటి నమ్మకాలు మనకి ఉన్నాయి. అందుకే కవల అరటిపళ్ళను తీసుకోవడానికి ఇష్టపడం. అయితే కొన్ని సార్లు కొన్న అరటిపళ్ళలో మనకి తెలియకుండానే కవల అరటిపళ్ళు వచ్చేస్తే వాటిని పిల్లలకి పెట్టకుండా, దేవుడికి పెట్టకుండా పెద్దవాళ్ళే తింటూ వుంటారు.ఎందుకిలా అన్న ప్రశ్నకు పండితులు ఇలా సమాధానమిస్తున్నారు......
‘‘అరటి చెట్టు సాక్షాత్తూ దేవనర్తకి రంభ అవతారమే. ఒక సమయంలో శ్రీమహావిష్ణువు దగ్గర రంభ అందగత్తెనని అహంకారపూరితంగా వ్యవహరించడం వల్ల ఆమెను భూలోకంలో అరటిచెట్టుగా జన్మించమని మహావిష్ణువు శపించాడు. అయితే ఆమె తన తప్పు తెలుసుకుని ప్రాధేయపడటంతో దేవుడికి నైవేద్యంగా వుండే అర్హతను ఆయన ఇచ్చారు. అంతపవిత్రమైన పండులో దోషాలను ఎంచాల్సిన అవసరం లేదు.కవల అరటిపళ్ళను నిరభ్యంతరంగా దేవతలకు అర్పించవచ్చు. కానీ  తాంబూలంలో మాత్రం జంట అరటి పళ్ళను పెట్టకూడదు.ఎందుకంటే కవల అరటిపండులో రెండు పళ్ళు ఉన్నప్పటికీ అది ఒక్క పండుకిందే పరిగణనలోకి  వస్తుంది. కాబట్టి  తాంబూలంలో ఒక్కపండు పెట్టకూడదు అనేది మన పెద్ద్దలనుంచి వస్తున్న సాంప్రదాయం. అలాగని రెండు కవల అరటిపళ్లు తాంబూలంలో పెట్టామంటే చూడడానికి  ఎబ్బెట్టుగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి  తాంబూలంలో మాత్రం కవల అరటిపళ్ళను మినహాయించడం మంచింది”

Comments

Popular Posts