పుట్టిన రోజు వేడుకలో చిన్ననాటి వై.ఎస్.జగన్.

తండ్రి వై.ఎస్.ఆర్, తల్లి విజయమ్మ, తాత రాజా రెడ్డిలతో

తన పుట్టిన రోజు వేడుకలో చిన్ననాటి వై.ఎస్.జగన్.

Comments

Popular Posts