స్నానము ఏ సమయంలో చేయాలి? ఏ నీటితో చేయాలి? స్నానం చేసే సమయాన్ని బట్టి కలిగే ఫలితాలేమిటి?

మనం చేసే స్నానములు  సమయంలో  చేయాలి.? ఏ నీటితో చేయాలి?స్నానం చేసే సమయాన్ని బట్టి కలిగే ఫలితాలేమిటి? 
·   తెల్లవారుజామున 4-5 గంటల మధ్య స్నానం చేయడం అత్యుత్తమం. దీనిని ‘రుషిస్నానం’ అంటారు.
·  5 నుంచి 6 గంటల మధ్య చేసే స్నానాన్ని ‘దేవస్నానం’ అంటారు. ఇది మధ్యమం.
·   6 నుంచి 7 గంటల మధ్య చేసే స్నానాన్ని ‘మానవ స్నానం’ అంటారు. ఇది అధమం.
·   7 గంటల తర్వాత చేసే స్నానాన్ని ‘రాక్షస స్నానం’ అంటారు. ఇది అధమాతి అధమం. 
కాబట్టి ఉదయాన్నే బ్రహ్మముహూర్తంలో నిద్రలేచి, రుషిస్నానం చేయడం అత్యుత్తమం ,పుణ్యప్రదం.

ఏ నీటితో స్నానం చేయాలి?:
·       స్నానాల్లోకెల్లా చన్నీటి స్నానం ఉత్తమమైనది.
·  ప్రవహించే నీటిలో స్నానం చేయడం ఉత్తమోత్తమం. (ఒక నదిలో స్నానం చేసినప్పుడు ఇంకో నదిని దూషించకూడదు.)
·       చెరువులో నీటిలో స్నానం మధ్యమం.
·       నూతి(బావి) వద్ద స్నానం చెయడం అధమం.
వేయి పనులున్నా వాటిని వదిలి సమయానికి స్నానం చేయాలని ధర్మశాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. 

పురాణాలలో స్నానం : 
మానవుల్ని పవిత్రులను చేసుకోవడానికి భగవంతుడు అనుగ్రహించినది జలం, అగ్ని. అగ్నితో శుద్ధి చేసుకోవడం వీలుబడదు. అగ్ని యందలి దాహక శక్తి మనల్ని దహింప చేస్తుంది కనుక జలముతో శుద్ధి చేసుకోవడం అందుబాటులో ఉన్న శాస్త్ర సమ్మతమైన విషయంగా చెప్పబడింది. హిందూ పురాణాలలో వివిధ రకాలైన స్నానాల గురించి చెప్పబడింది. 
·  మంత్ర స్నానం: వేదమందు చెప్పబడిన నమక, చమక, పురుష సూక్తములను, మార్జన మంత్రములను ఉచ్ఛరిస్తూ చేయునది "మంత్ర స్నానం". 
· భౌమ స్నానం: పుణ్య నదులలో దొరుకు మన్ను లేక పుట్టమన్ను మొదలగు పవిత్ర మృత్తికను ఒంటి నిండా అలముకొని మృత్తికా మంత్రాలతో చేసేది "భౌమ స్నానం". 
· ఆగ్నేయ స్నానం: సమస్త పాపములను దగ్ధం చేసి  పుణ్య రాశిని చేకూర్చే భస్మము (విభూది) ను మంత్ర సహితంగా లేదా శివ నామమును ఉచ్ఛరిస్తూ ధరించి చేసేది "ఆగ్నేయ స్నానం"
·   వాయువ్య స్నానం: ముప్పది మూడు కోట్ల దేవతులు నివశించు గోమాత పాద ధూళి చేత చేసేది "వాయువ్య స్నానం" 
· దివ్య స్నానం: లోక భాంధవుడు, జగత్ చక్షువు, కర్మ సాక్షి అగు సూర్య భగవానుడు ఆకాశంలో ఉండి సూర్య కిరణాలను వెలువరిస్తున్నపుడు వానలో స్నానం చేయడం "దివ్య స్నానం". ఇది అరుదైనది. దీనికి వాతావరణం అనుకూలించాలి. 
·      వారుణ స్నానం: పుణ్య నదులలో స్నానం ఆచరించడం "వారుణ స్నానం".
·   మానస స్నానం : నిత్యం నారాయణ నామ స్మరణతో కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మత్సర అహంకార ఢంభ దర్పదైన్యాది మాలిన్యాలను మనస్సులో చేరనీక పోవడం "మానస స్నానం". ఇది మహత్తర స్నానం. మహా ఋషులచేత ఆచరింప బడుతుంది. ఈ స్నానం కోసం అందరూ ప్రయత్నం చేయాలి.

స్నానములు –రకాలు (క్లుప్తముగా...)
1.     మానస స్నానం: దైవాన్ని స్మరిస్తూ, మనసును నిలిపి చేయు స్నానం.
2.    క్రియాంగ స్నానం: జపం, మంత్రతర్పణ చేయుటకు చేసే స్నానం.
3.    దైవ స్నానం: ఉదయం 4-5 గంటల మధ్య చేయు స్నానం.
4.    మంత్ర స్నానం: వైదిక మంత్రాలను చదువుతూ చేసే స్నానం.
5.    రుషి స్నానం: ఉదయం 5-6 గంటల మధ్య చేయు స్నానం.
6.    మానవ స్నానం: ఉదయం 6-7 గంటల మధ్య చేయు స్నానం.
7.    రాక్షస స్నానం: ఉదయం 7 గంటల తరవాత చేసే స్నానం.
8.    ఆతప స్నానం: ఎండలో నిలబడి శరీరాన్ని శుద్ధి చేసుకునే స్నానం.
9.    మలాపకర్షణ స్నానం: మాలిన్యం పోవుటకు చేయు స్నానం


Comments

Popular Posts