‘శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా’ ఎలా ఉద్భవించింది?

భక్తులను అన్ని ఆపదలనుంచి రక్షించే రక్షాకవచం, హనుమంతుని ప్రసన్నం చేసుకునే స్తోత్రాలలో విశేషమైన ‘శ్రీ  హనుమాన్ చాలీసా ఎలా ఉద్భవించింది? 
వారణాసిలో నివసించే సంత్ తులసీదాస్ నిత్యం రామనామగానము చేస్తూ బ్రహ్మానందములో తేలియాడుతుండేవారు.మహాత్ములయిన వారి సన్నిధిలో మహిమలు వెల్లువలవుతుండేవి.వారి ప్రభావము వలన ప్రభావితులయిన జనం వారి ద్వారా రామనామ దీక్ష తీసుకుని రామనామరసోపాసన లో తేలియాడుతుండేవారు. ఎంతోమంది ఇతర మతాలకుచెందిన భక్తులుకూడా రామనామ భజనపరులుకావటం జరుగుతుండేది. ఇలా ఉండగా, భగవంతుని పట్ల కాక తమ నమ్మకాల పట్ల మాత్రమే మొండి పట్టుదల కల కొందఱు మతగురువులకు ఇది కంటగింపుగా ఉండేది.వారు తులసీదాసు మతమార్పిడులకు పాల్పడుతున్నాడని మన మతాన్ని కించపరుస్తున్నాడని లేనిపోని అభియోగాలు ఢిల్లీ పాదుషావారికి పంపుతుండేవారు.
ఇదిలాఉండగా వారణాసిలో వున్న ఒక సదాచారవంతుడయిన గృహస్తు తన ఏకైక కుమారునకు కుందనపు బొమ్మలాంటి అమ్మాయితో వివాహం చేసాడు. వారిద్దరూ చిలకా గోరింకలులా వారిద్దరూ అన్యోన్యతతో ఆనందము గా జీవించేవారు. కానీ కాలానికి ఈ సుఖ దు:ఖాల తో పనిలేదు కదా ! విధివక్రించి హఠాత్తుగా ఆయువకుడు కన్ను మూశాడు. ఆ అమ్మాయి గుండెపగిలి ఘోరంగా విలపించింది. తలబాదుకుంటూ విలపిస్తున్న ఆ తల్లిశోకానికి అందరి హృదయాలూ ద్రవించిపోతున్నాయి. ఎవరెంత బాధపడ్డా జరగవలసినవి ఆగవు కనుక బంధువులు శవయాత్రకు సన్నాహాలు చేశారు. శవ్వాన్ని పాడెమీద పడుకోబెట్టి మోసుకుని వెళుతుండగా ఆ అమ్మాయి తన భర్త శవాన్ని తీసుకు వెళ్ళనీయకుండా అడ్డంపడి రోదిస్తుండటంతో స్త్రీలు ఆమెను బలవంతంగా పట్టుకుని వుండగా శవ యాత్రసాగిపోతున్నది. శ్మశానానికి వెళ్ళేమార్గం తులసీదాస్ గారి ఆశ్రమం మీదుగానే సాగుతూ ఉంది.. శవవాహకులు ఆశ్రమం దాటే సమాయానికి అక్కడ ఇంటివద్ద పట్టుకున్నవారిని విదిలించుకుని మృతుని భార్య పరుగుపరుగున వస్తూ ఆశ్రమం దగ్గరకు రాగానే మనసుకు కలిగిన ప్రేరణతో ఆశ్రమములోకి పరుగిడి, ధ్యానంలో మునిగి వున్న తులసీదాసుగారి పాదాలపైన వాలి విలపించటం మొదలెట్టింది.గాజులు, కాలి అందెల శబ్దం విన్న తులసీదాస్ గారు దీర్ఘసుమంగళీభవ అని దీవించాడు. దానితో ఆయువతి మరింత బిగ్గరగా ఏడుస్తుండటం తో కనులుతెరచిన సంత్ తులసీదాస్ గారు, అమ్మా! నేను దీవించిన దానిలో తప్పేమున్నది తల్లీ! ఎందుకిలా దు:ఖిస్తున్నావని అడిగారు. అప్పుడామె తండ్రీ! నాలాంటి నిర్భాగ్యురాలిని దీవించి తమలాంటి మహాత్ముల వాక్కుకూడా వ్యర్ధమయినదే అని  బాధపడుతున్నాను అని దు:ఖిస్తూ చెప్పింది.. అమ్మా నా నోట రాముడు అసత్యం పలికించడే! ఏమయినదమ్మా! అని అనునయించాడు. తండ్రీ! ఇంకెక్కడి సౌభాగ్యం, అదిగో నాతలరాత, నా పసుపుకుంకుమలను మంటలలో కలిపేందుకు వెళుతున్నదని విలపించుట చూసి తట్టుకోలేని ఆయన లేచి వెళ్ళీ శవవాహకులతో ఆ శవాన్ని ఆపించాడు. య్యా! కొద్దిగా ఆపండిఅని ఆపి ఆశవం కట్లు విప్పి రామనామాన్ని జపించి తన కమండల జలాన్ని చల్లాడు.
దానితో శవములో చైతన్యం వచ్చి ప్రాణం పోసుకున్నది. అదిచూసిన జనం జేజేలు పలుకుతూ వారికి భక్తిపూర్వకంగా నమస్కరించారు. దీనితో ఆయన గురించి మరింత ప్రాచుర్యం జరిగి, తండోపతండాలుగా జనం వారిని దర్శించి రామనామాన్ని స్వీకరించి జపించటం ఎక్కువయినది.
ఇదే అదనుగా భావించిన ఇతరమత గురువులు ఢీల్లీ పాదుషావారికి స్వయముగా వెళ్ళి , తులసీదాస్ రామ నామము గొప్పదని చెబుతూ మన మతస్తులను, అమాయకులను మోసంచేస్తున్నాడని,  పలుఫిర్యాదులు చేసారు. దానితో ఢిల్లీ పాదుషా విచారణ కోసం సంత్ గారిని ఢిల్లీ దర్భారుకు పిలిపించారు. 
తులసీదాస్ గారూ మీరు రామనామము అన్నిటికన్నా గొప్పదని ప్రచారము చేస్తున్నారట. నిజమేనా ? అని పాదుషా ప్రశ్న.
అవునుప్రభూ! సృష్టిలోని సకలానికీ ఆధారమయిన రామనామ మహిమను వర్ణించనెవరితరము.?
అలాగా? రామనామముతో దేనినయినా సాధించగలమని చెబుతున్నారట నిజమేనా?
అవును! రామనామము తో సాధించనిదేమున్నది.
మరణాన్ని సహితం జయించకలదని చెప్పారట?
అవును ప్రభూ ! రామనామానికి తిరుగేమున్నది.
సరే! మేమిప్పుడొక శవాన్ని తెప్పిస్తాము,దానిని మీ రామనామము ద్వారా బ్రతికించండి,అప్పుడు నమ్ముతాము.
క్షమించాలి ప్రభూ! జననమరణాలు జగత్ప్రభువు ఇచ్చానుసారంగా జరుగుతాయి. మనకోరికలతో కాదు.
చూడండి  తులసీదాస్ జీ! మీరు మీమాటను నిలుపుకోలేక మీరుచెప్పే అబద్దాలను నిరూపించుకోలేక ఇలాంటి మాటలు చెబుతున్నారు.మీ రామనామము, మీరుచెప్పినవి అబద్దాలని చెప్పండి,వదలివేస్తాము అని పాదుషా ఆగ్రహించాడు.
రామనామము దాని మహిమ సత్యమని పలికిన తులసీదాస్ మోసగాడిగా భావించిన పాదుషా చివరికి తులసీదాస్! నీకు చివరి అవకాశం ఇస్తున్నాను.రామనామము మహిమ అబద్దమని చెప్పి ప్రాణాలుదక్కించుకో లేదా శవాన్ని బ్రతికించు అని మొండిగా ఆజ్ఞా పించాడు.అప్పుడు తులసీదాసు ఈ విపత్కర పరిస్థితిని కల్పించిన నువ్వే పరిష్కరించుకోవాలని మనసులో రామునికి మనవి చేసుకుని ధ్యాననిమగ్నుడయ్యాడు. అది తనను ధిక్కరించటమని భావించిన పాదుషా, తులసీదాసుని బంధించమని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు.

అంతే! ఎక్కడనుండి వచ్చాయో వేలాది కోతులు సభలోకి ప్రవేశించి తులసీదాసును బంధించవచ్చే సైనికులవద్ద, ఇతర సైనికులవద్ద ఆయుధాలు లాక్కుని వారికేగురిపెట్టి, అందరినీ కదలకుండా చేసాయి.సభికులు ఏకోతి మీదపడి కరుస్తుందోనని హడలిపోతూ వున్నారు.ఈ కలకలానికి కనులువిప్పిన తులసీదాస్ గారికి ఆశ్చర్యం కలిగింది. దీనికి కారణమేమిటా అని పరికించి చుట్టూ చూడగా, సింహద్వారము మీద ఆసీనులై వున్న హనుమంతుడు దర్శనమిచ్చాడు. దానితో ఒడలు పులకించిన సంత్ తులసీరాం  జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణసాగర............ అంటూ 40 దోహాలతో ఆ హనుమంతుని ఆశువుగా వర్ణించాడు.
దానితో ప్రసన్నుడయిన పవనసుతుడు, తులసీ నీ స్తోత్రంతో మాకు ఆనందమయినది. నీకేమి కావాలో కోరుకో!’ అని అన్నారు.
అయితే మహాత్ములెప్పుడూ తమ స్వార్ధం కోసం కాక లోకక్షేమం కోసము మాత్రమే ఆలోచిస్తారు కనుక, ’తండ్రీ! ఈ స్తోత్రంతో మిమ్ములను స్తుతించిన వారికి ఎటువంటి బాధలు కలుగకుండా రక్షించేలా తమరు అభయమివ్వాలని విన్నవించుకున్నాడు.
దానితో మరింత ప్రియం కలిగిన స్వామి, తులసీ!మాకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమయిన ఈ స్తోత్రంతో మమ్మెవరు స్తుతించినా వారి రక్షణ భారం మేమే వహిస్తాము’ అని  వాగ్దానం చేశారు.
అప్పటినుండి ఇప్పటివరకు ‘శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా భక్తులను రక్షిస్తూ, వారి పాలిట కామధేనువై అభీష్టాలను నెరవేరుస్తూ ఉంది.
                      ~~~ జయ హనుమంత మహా బలవంత. ~~~~

                                       ~ జై శ్రీరామ్ ~

Comments

Popular Posts