మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలలో 108 సంఖ్యకు ఎందుకంత ప్రాధాన్యం?

మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలలో 108 సంఖ్యకు విశిష్ట స్థానం ఉంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యాల్లో ఉపయోగించే పవిత్ర జపమాలలో 108 పూసలు ఉంటాయి. భగవంతుని పూజలలో మంత్రోచ్ఛారణ 108 సార్లు (అష్టోత్తరశత నామావళి) చేయడం ఆచారం.దేవాలయాలలో నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణలు చేయడం ఎంతటి మహిమాన్వితమో మనకు తెలుసు.

ఒక్క హిందూ సంప్రదాయల్లోనే కాకుండా బౌద్దం, సిక్కు, జైన మతాచారాల్లో సైతం ఈ సంఖ్యకు ప్రాధాన్యం ఉంది.జపాన్‌లోని జైన దేవాలయాల్లో కొత్త సంవత్సరం ఆరంభం నాడు 108 సార్లు గంటలు కొడతారు.కొన్ని పాశ్చాత్య దేశాలలో ‘108’ సంఖ్యను ‘ఏంజెల్ నెంబర్’ అని కుడా పిలుస్తారు. మనదేశంలో ఎమర్జెన్సీ సేవలకు ఈ సంఖ్యనే వాడుతారని మనకు తెలిసిందే.

ఎందుకీ 108 సంఖ్యకు ఇంతటి ప్రాధాన్యం..?

మన ప్రాచీన ఋషులు గొప్ప గణాంకవేత్తలు, నిజానికి మన సంఖ్యా వ్యవస్థను గుర్తించినది వారే. ఈ సంఖ్యకు ప్రాధాన్యాన్ని వారే సంతరించి పెట్టారు. మానవుని పూర్తిస్థాయి మనుగడకు, గమనానికి  108 సంఖ్య ప్రాధాన్యతను వహిస్తుందని వారు పేర్కొన్నారు.
·       తొమ్మిది సంఖ్యకు పరిపూర్ణత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. 108ని కూడితే వచ్చేది తొమ్మిది. అంతేకాదు ఏ సంఖ్యను 9 సార్లు హెచ్చించి, కూడినా వచ్చే సంఖ్య తొమ్మిదే. 
·       తొమ్మిది గ్రహాలు 12 రాశుల ద్వారా ప్రయాణిస్తాయి. వాటిని గుణించగా అంటే 9 x 12 = 108 వస్తుంది.
·       27 నక్షత్రాలలో ఒక్కోదానికి నాలుగు పాదాలుంటాయి. 27 నక్షత్రాలు అగ్ని, భూమి, గాలి, నీరు అన్న నాలుగు అంశాలపై విస్తరించి వుంటాయి. అంటే 27 x 4 = 108.

Comments

Popular Posts