తండ్రీ కొడుకుల భావోద్వేగం


తండ్రీ కొడుకుల భావోద్వేగం: రాజీవ్ గాంధి -రాహుల్ గాంధి.
(తన తల్లి అంత్యక్రియల సమయంలో తన కుమారుడిని ఓదారుస్తున్న రాజీవ్ గాంధీ.) 
~~One of the deep and heart touching images ever seen~~

Comments

Popular Posts