'విశ్వకవి' తో జవహర్ లాల్ నెహ్రు

భారతదేశానికి జాతీయగీతాన్ని అందించిన విశ్వకవి,  నోబెల్ బహుమతిని అందుకున్న మొట్టమొదటి ఆసియావాసి శ్రీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తో నెహ్రు (నవంబర్ 4, 1936)

Comments

Popular Posts