ఇస్రో నుంచి ప్రయోగించిన మొదటి ఉపగ్రహం

ఇస్రో నుంచి  ప్రయోగించిన మొదటి ఉపగ్రహం (కమ్యునికేషన్ శాటిలైట్-APPLE)ను   ఎడ్లబండి పై తరలించారు.

Comments

Popular Posts