శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం కీర్తనలోని శ్లోకాలు నాలుగు భాగాలుగా విభజించబడ్డాయి.

సుప్రభాతంలో విభాగాలు:
సుప్రభాతాన్ని బంగారువాకిలి ఎదురుగా "తిరుమామణి మంటపం"లో పఠిస్తారు. ఈ సుప్రభాతం కీర్తనలోని శ్లోకాలు నాలుగు భాగాలుగా విభజించబడ్డాయి.
 1)    వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం దేవునికి మేలుకొలుపు : 29 శ్లోకాలు - ఇది ప్రతివాద భయంకర అణ్ణన్ రచించిన భాగం. శ్రీరామ, శ్రీకృష్ణ అవతారాలను ధరించిన శ్రీమహావిష్ణువు కలియుగంలో శ్రీవెంకటేశ్వరునిగా అవతరించి భక్తులను బ్రోచుచున్నాడని, ఆ దేవదేవుని కొలిస్తే సకలార్ధ సిద్ధి కలుగుతుందని సుప్రభాత కీర్తనలో సూచింపబడుతున్నది.
2)    వెంకటేశ్వర స్తోత్రం - భగవంతుని కీర్తన : 11 శ్లోకాలు
3)    వెంకటేశ్వర ప్రపత్తి - భగవంతునికి శరణాగతి: 16 శ్లోకాలు - శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయంలో ప్రపత్తి అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. గురువులకు, భగవంతునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతులవడం ప్రపత్తి లక్షణం.
4)    వెంకటేశ్వర మంగళాశాసనము - పూజానంతరము జరిపే మంగళము : 15 శ్లోకాలు - ఈ భాగాన్ని మణవాళ మహాముని రచించాట.

Comments

Popular Posts