నా పరిస్థితే నయం సార్!

జడ్జి: విడాకులు ఎందుకు కోరుకుంటున్నావు?
భర్త: నా భార్య నాతో వెల్లుల్లి వలిపిస్తుంది. ఉల్లిపాయలు కోయిస్తుంది.
అంట్లు తొమిస్తుంది.
జడ్జి: వీటిలో అంత కష్టం ఏముంది? వెల్లుల్లిని వేడి నీటిలో వేస్తే
సులువుగా వలవ్వొచ్చు. ఉల్లిపాయలు ఫ్రిడ్జ్ లో కాసేపు ఉంచి
అప్పుడు కట్ చేస్తే కళ్ళు మండవు. గిన్నెలు కాసేపు నీటిలో
నానబెట్టి కడిగితే సులువుగా శుభ్రపడతాయి. బట్టలు ఉతికే
ముందు ఒక అరగంట సర్ఫ్ నీళ్లలో నాన పెడితే సులువుగా ఉతక వచ్చు.
చేతులూ పాడవ్వవు.
భర్త: అర్ధం అయ్యింది. నా కేస్ వాపస్ తీసుకుంటాను.
జడ్జి: ఏమి అర్ధం అయ్యింది?!!!

భర్త: మీ పరిస్థితి నా కన్నా దారుణంగా ఉందని

Comments

Popular Posts