యువ 'అన్నా హజారే'


సమాచార హక్కు, లోక్ పాల్ చట్టాల కోసం అవిశ్రాంతంగా పోరాడిన
పద్మశ్రీ  అన్నా హజారే /కిన్ బాబూరావ్ హజారే(ఆర్మీ లో ట్రక్ డ్రైవర్ గా ఉన్నప్పుడు).
(1963) Anna Hazare started his career as a driver in the Indian Army. 

Comments

Popular Posts