దేవుడు ఎలాంటి వాడంటే ....

   దేవుడు ఎలాంటి వాడంటే ....డిప్ప మీద ఒక్కటిచ్చి..
   ఏడ్చే లోపే చాక్లెట్ చేతిలో పెడతాడు.

   -త్రివిక్రమ్

Comments

Popular Posts