భగత్ సింగ్

భగత్ సింగ్ 
ఈ పేరు వింటే చాలు
ప్రతి బ్రిటీషోడి గుండెలు అదిరాయి అప్పుడు..

ప్రతి భారతీయుడి రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయి ఎల్లప్పుడూ...
~సాహస్

Comments

Popular Posts