ప్రొఫెషనల్ భార్యలు-వారి తిట్లు

*పైలెట్ భార్య 
నా దగ్గర మరీ అంతలా ఎగరకండి..
*డాక్టర్ భార్య 
ఎవరి రోగం ఎలా కుదర్చాలో నాకూ తెలుసు..
*టీచర్ భార్య 
నాకే క్లాసులు పీకాలనుకోవద్ధు..
*జడ్జి భార్య 
ఇది చెప్పడానికి వాయిదాలెందుకు,
నేను చెప్పేదే ఫైనల్..
*న్యాయవాది భార్య 
ఆధారాలు నా చేతికి వచ్చాక మీకుంటుంది..
*యాక్టర్ భార్య 
ఈ మాత్రం యాక్షన్ మాకూ వచ్చు..
*ఇంజనీర్ భార్య 
ప్లాన్లు వేయడం మాకూ తెలుసు..
*సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగి భార్య 
మీ
కు ఏ యాంటి వైరస్ వాడాలో నాకు బాగా తెలుసు..
*పొలిటీషియన్ భార్య 
మీ అధిక ప్రసంగం ఆపకపోతే, మా అమ్మ నాన్నలతో అత్యవసర సమావేశం పెట్టి మీ భర్త పదవికి ఉద్వాసన పలుకుతా..
*వ్యాపారి భార్య 
మీ పత్తేపారం బయట చూపించండి, నాకాడ కాదు..
*జర్నలిస్ట్ భార్య 
మీ కవరేజులు మీ ఛానెల్ లో చూపించుకోండి, ఎక్స్ ట్రాలు చేస్తే ఇంట్లో మీ లైవ్ కవరేజ్ ని నేను వీధిలో చూపించాల్సి ఉంటుంది..

--Via WhatsApp వీటిని అందించిన వారికి ధన్యవాదములు!

Comments

Popular Posts