ఆకాశ దీపం అంటే ఏమిటి? దేవాలయాలలో ఆకాశదీపం వెలిగించడం వెనుక అంతరార్ధం ఏమిటి?

శివ కేశవులకి ఎంతో ఇష్టమైన మాసం కార్తీకమాసం. ఈ మాసం ప్రారంభం అవగానే దేవాలయాల్లో ధ్వజ స్తంభానికి 'ఆకాశ దీపం' వెళ్లాడదీస్తుంటారు. చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేయబడిన ఓ గుండ్రని ఇత్తడి పాత్రలో నూనెపోసి ఈ దీపాన్ని వెలిగిస్తారు. తాడు సాయంతో ఈ పాత్రను ధ్వజ స్తంభం పైభాగానికి పంపి వేలాడదీస్తారు. ఈ దీపంలో నూనె పోయడానికి, ఈ దీపాన్ని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయాలకి వెళుతూ వుంటారు.దీనిని ఆకాశ దీపం అని పిలవడానికి ... ధ్వజ స్తంభానికి వేలాడదీయడానికి వెనుక కారణం వుంది. ఆకాశ మార్గాన తమ తమ లోకాలకు ప్రయాణించే పితృదేవతలకు త్రోవ సరిగ్గా కనిపించడం కోసమే ఈ ఆకాశదీపం ఏర్పాటు చేయబడినదని శాస్త్రం చెబుతోంది.

Comments

Popular Posts