విపరీతమైన కోపమా? ఇంటా బయట అందరితో చిరాకు, గొడవ పడుతున్నారా? అయితే ఇది తప్పనిసరిగా చదవాలి.......

విపరీతమైన కోపమా? ఇంటా బయట అందరితో చిరాకు, గొడవ పడుతున్నారా? అయితే ఇది తప్పనిసరిగా చదవాలి.......
అనగనగా ఒక ఊళ్ళో ఒక దుందుడుకు అబ్బాయి ఉండేవాడు. అందరితో పరుషంగా మాట్లాడేవాడు, దుడుకుగా ప్రవర్తించేవాడు.వాడిని మార్చడానికి వాళ్ళ నాన్న చేసిన ప్రయత్నాలు ఎన్నో విఫలం అయ్యాయి.ఒకసారి అతను ఒక సంచీడు మేకులు తెచ్చి ఆ అబ్బాయికి ఇచ్చి, "బాబూ! నీ ప్రవర్తనతో ఇప్పటికే నేను విసిగిపోయి ఉన్నాను. ఈసారి నుంచి నీకు ఎవరిమీదనైనా కోపం వచ్చినపుడు, ఏదైనా అల్లరి పని చేసినపుడు ఈ సంచిలోని మేకులు ఒక్కొక్కటి ఈ కనబడే గోడకు కొట్టు." అని చెప్పాడు.ఆ అబ్బాయికి ఏమి అర్ధం కాకపోయినా, తండ్రికి సరే అని చెప్పి మేకులు తీసుకున్నాడు. మొదటిరోజున అతను 37 మేకులు గోడకు కొట్టాడు. కొన్ని వారాల తర్వాత అతను ఎంతో ప్రయత్నం చేసి, తన దుడుకు స్వభావాన్ని మార్చుకోగలిగాడు. అందువలన గోడకు కొట్టే మేకుల సంఖ్య కూడా క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది.గోడకు మేకులు కొట్టేకన్నా, తన స్వభావం మార్చుకోవడమే తేలికగా ఉంది అని అతను అనుకున్నాడు. ఆఖరికి ఒక రోజు అతను పూర్తిగా సాధుస్వభావి అయ్యాడు. అదే విషయం అతను తన తండ్రికి తెలియచేశాడు.అప్పుడు తండ్రి ఆ అబ్బాయితో "ఇక ముందు నువ్వు నీ దుడుకుతనాన్ని, కోపాన్ని, అల్లరిని నిగ్రహించుకోగలిగినపుడల్లా గోడనుంచి ఒక్కొ మేకును తీసేయి" అని చెప్పాడు. తండ్రి చెప్పినట్లే చేస్తూ కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఆ అబ్బాయి మేకులన్నిటినీ గోడనుంచి తీసేయగలిగాడు.ఆ విషయం తండ్రితో చెప్పాడు.అప్పుడు తండ్రి అతని చేయి పట్టుకుని, గోడ దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళి, "చూసావా నాయనా! నువ్వు మేకులు తీసివేసినప్పటికీ గోడలో ఆ మచ్చలు ఉండిపొయాయి. అలాగే, నువ్వు ఎవరినైనా మనసు నొప్పిస్తే తరువాత  క్షమాపణ చెప్పినప్పటికీ, వారి మనసులో ఆ మచ్చ అలాగే మిగిలిపొతుంది.....ఈ గోడకు ఉన్న మచ్చ లాగానే.... నిన్ను ప్రేమించేవారి మనసుకు ఒక్కసారి గాయం అయిన తరువాత, నువ్వు నీ తప్పును సరిదిద్దుకున్నప్పటికీ, వారి మనసులో గాయం అలాగే ఉండిపోతుంది. శరీరానికి తగిలిన గాయం కంటే, మనసుకు తగిలే గాయం లోతుగా ఉంటుంది." అని చెప్పాడు. ఆ అబ్బాయికి సత్యం తెలిసింది. కనువిప్పు కలిగింది.


మనలో చాలామందికి కూడా ఇలాంటి అనుభవాలు ఉంటాయి. మన స్నేహితుల పట్ల,మన శ్రేయోభిలాషుల పట్ల,మన బంధువుల పట్ల, తల్లిదండ్రుల పట్ల, భార్య, భర్త, పిల్లల పట్ల ఎన్నోసార్లు ఇలాగే ప్రవర్తించి ఉంది ఉండొచ్చు.అయినా గాయాలను ఎలాగు మాన్పలేము.కనీసం ఇకనైనా ఎవరి మనసునూ కష్టపెట్టకుండా, ఎవరి బాధకూ కారణం కాకుండా ప్రేమగా ఉందాం. కాస్తయినా  మానసిక ఉపశమనం పొందుతాం.

Comments

Popular Posts